¿Que está a ocorrer en América latina?

Últimamente, cando prendemos o televisor ou lemos a sección de internacional de calquer xornal, vemos algunha noticia referente a América latina. Folgas, manifestacións e eleccións copan toda a información que chega deste continente. Pero...¿que está a ocorrer? ¿Por que aparecen en escea líderes dos que nunca oiramos falar? ¿por que volven a ser habituais palabras como nacionalización ou socialismo? A esquerda está renacendo. Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Castro en Cuba, Evo Morales en Bolivia e agora Bachelet en Chile. Todos eles loitan por que o pobo de América latina abandone o estado de pobreza e inxustiza que lles impuxeron fai máis de cincocentos anos. Chegou a hora do cambio. Chegou a época de America latina.

0 comentarios:

Postar um comentário